LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Chọn năm : Chọn tuần:
STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 13/09/2021
2 Thứ Ba, 14/09/2021
3 Thứ Tư, 15/09/2021
4 Thứ Năm, 16/09/2021
5 Thứ Sáu, 17/09/2021
6 Thứ Bảy, 18/09/2021
7 Chủ Nhật, 19/09/2021
Xuất file

Nguyễn Đức Lợi

Giám đốc
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền